Summer Camp: Joga i glina

Termin: 29 lipca- 4 sierpnia 2023 r.

Miejsce: Kwietne Łąki w Wojnowie (Mazury)