Wyjazdy

Summer Camp: joga i glina
Termin: 29 lipca – 4 sierpnia 2023 r.
Miejsce: Kwietne Łąki w Wojnowie