Irena Szagdaj

Joga Kundalini

Certyfikowany nauczyciel jogi kundalini. Posiada certyfikat KRI st. I. Od roku prowadzi regularne zajęcia na Osiedlu Jazdów. Wiele lat temu zafascynowała się również dźwiękiem i wibracją mis tybetańskich, gongów i dzwonków. Obecnie wykorzystuje instrumenty terapeutyczne na indywidualnych i grupowych sesjach jogi kundalini. Pragnąc poznać technikę masażu terapeutycznego ukończyła kurs terapii masażu dźwiękiem I, II i III st. wg tradycyjnego przekazu himalajskiego pod okiem Łuksza Mazurka w Studio Technik i Terapii Naturalnych „Gong”. Od 20 lat również regularnie praktykuje buddyzm tybetański. Realizuje się zawodowo jako nauczyciel terapii pedagogicznej, rewalidacji i resocjalizacji; prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży zdolnej, a także niedostosowanej społecznie i ze specjalnymi potrzebami.